Trấn Thành - Trường Giang nếu không làm nghệ sĩ HÀI thì thích hợp làm ch...