Xìn Ri - Phản ứng của Trấn Thành khi xem mv “vì em vẫn” của vợ